Język/Language: PL | EN

 Zrozumieć grupy księgowe w Nav część 1.

 

Istnieją niezaprzeczalne korzyści systemu Microsoft Dynamics NAV jako rozwiązania ERP, ale w pierwszych tygodniach wdrożenia korzyści są przesłonięte stresem zagubionych użytkowników, którzy próbują samodzielnie zrozumieć logikę działania ustawień systemu, zwłaszcza grup księgowych.

Firma Microsoft opisuje grupy księgowe w następujący sposób:
„Grupy księgowe służą do określania, które konta księgowe mają być użyte podczas zawierania transakcji dla klientów, dostawców, zapasów, kont bankowych etc.”
W większości przypadków osobliwe ustawienia grup księgowych, które widziałem u klientów, nie są spowodowane brakiem zrozumienia przez konsultanta (który wykonuje ustawienia na początku wdrożenia), ale brakiem transferu wiedzy do osoby odpowiedzialnej za finanse na temat znaczenia i funkcji grup w systemie Microsoft Dynamics Nav.

Chcę podzielić się prostym sposobem na wyjaśnienie grup księgowych, który nigdy mnie nie zawiódł.

Istnieje wiele różnych grup delegowania w NAV –

  1. Główna Biznesowa Grupa Księgowa
  2. Główna Gospodarcza Grupa Księgowa
  3. Biznesowa Grupa Księgowa VAT
  4. Gospodarcza Grupa Księgowa VAT

Pozostałe grupy księgowe są dedykowane np. dostawcom, klientom, zapasom, bankom.
Skupmy się na pierwszych czterech. Ustalają one, jakie konto księgowe będzie wykorzystane w trakcie księgowania dokumentów. Często główne grupy biznesowe i grupy vatowskie postrzegane są jako zupełnie odrębne grupy. Łatwiej jest jednak analizować wspólnie.

W prezentowanym przykładzie będę używał standardowej firmy demo w Microsoft Dynamics Nav – firmy Cronus , która zajmuje się produkcją rowerów.

Zacznijmy od Głównej Biznesowej Grupy Księgowej.


Zasadniczo chodzi o to z kim robimy biznes, od kogo kupujemy i do kogo sprzedajemy np. klientom krajowym, zagranicznym w EU lub w USA.

 

  Główna gospodarcza grupa księgowa (CO jest przedmiotem biznesu)
Wyroby gotowe Surowce  Towary

Głowna biznesowa grupa księgowa

(z KIM robimy biznes)

Krajowe (PL)      
UE      
 Eksport      

 

Następnie mamy Główną Gospodarczą Grupę Księgową.

Odnoszą się one do tego, co produkujemy lub czym handlujemy np. towary, wyroby gotowe, materiały, surowce.

W naszym przypadku wyrobem gotowym będzie rower.

Zawsze mówię moim klientom, aby pomyśleli o głównych grupach księgowych w kategoriach z kim robimy biznes (grupa biznesowa) i co jest przedmiotem biznesu (grupa gospodarcza).

Często w początkowej fazie użytkowania systemu księgowi napotykają problemy związane z fakturowaniem sprzedaży lub księgowaniem faktur zakupu z powodu brakujących grup księgowych. Wtedy zalecam, aby biznesową grupę księgową sprawdzili na kartotece klienta lub dostawcy, a  gospodarczą grupę księgową sprawdzili na kartotece zapasu.

Przejdźmy dalej do grup vatowskich, rozszerzając tą samą tabelę:

  Główna gospodarcza grupa księgowa (CO jest przedmiotem biznesu)
Wyroby gotowe Surowce  Towary
   Grupy VAT determinują jaka stawka VAT będzie zastosowana
 VAT23 (23%)  VAT8 (8%)  VAT5 (5%)

Głowna biznesowa grupa księgowa

(z KIM robimy biznes)

Krajowe (PL)  23% VAT  8% VAT  5% VAT
 UE  Opłata zwrotna VAT - 23%  Opłata zwrotna VAT - 8%  Opłata zwrotna VAT – 5%
 Eksport  0% VAT 0% VAT  0% VAT

 

 Grupa księgowa VAT podpowiada nam która stawka VAT zostanie naliczona w zależności od typu transakcji (zakupu lub sprzedaży).